Εταιρική Βιωσιμότητα

Η BPM είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ Ελλάς). Εφαρμόζουμε και ενισχύουμε ενέργειες Εταιρικής Βιωσιμότητας, όπως:

Υποστήριξη της Ομάδα μας

Υποστηρίζουμε διαρκώς τους ανθρώπους μας μέσω της εφαρμογής μιας ενιαίας πολιτικής, που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Περισσότερα...

 • Ιδανικές συνθήκες εργασίας σε ένα εξ ολοκλήρου μοντέρνο και δημιουργικό περιβάλλον
  • Ανοιχτή επικοινωνία
  • Πολιτική “Ανοιχτής Πόρτας”
  • Καθοδήγηση των νεότερων εργαζομένων
  • Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των προδράσεων
  • Παροχή τεχνολογιών και εξοπλισμού τελευταίας γενιάς
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη των εργαζομένων στην αναζήτηση επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Παροχή αδειών για την παρακολούθηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Κάλυψη – μερικώς ή στο σύνολο- του κόστους σεμιναρίων και / ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων
 • Επίτευξης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Ευέλικτη ώρα άφιξης
  • Εργασία από απόσταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
  • Γονική άδεια
  • Υποστήριξη των γυναικών για την επαναπροσαρμογή τους στις θέσεις εργασίας τους μετά από την άδεια μητρότητας

Στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Η BPM αντιλαμβάνεται την έντονη ανάγκη πολλών μη-κερδοσκοπικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών για υποστήριξη μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα τους βοηθήσουν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο κοινωνικό τους έργο. Επιπλέον, η ΒΡΜ επιθυμεί να συμπεριφέρεται ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος “πολίτης” και για το λόγο αυτό παρέχει εθελοντικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των συμβούλων της, καθώς επίσης και οικονομική ενίσχυση.

Παραδείγματα αντίστοιχων εθελοντικών ενεργειών της ΒΡΜ: 

Περισσότερα...