Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες συμβούλους με άρτια επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια επιχειρηματική, διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία, ενεργό συμμετοχή και ευελιξία.