Επιχειρηματικότητα

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη και διοίκηση αποδοτικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας αξία μέσα από επιχειρηματική ανάπτυξη, κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

  • Υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας
  • Ωρίμανση και ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών
  • Είσοδος σε νέες αγορές 
  • Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός

  • Ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση βιωσιμότητας
  • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
  • Σχεδιασμός πλάνων marketing

Διαχείριση Έργων

  • Σχεδιασμός έργων
  • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων
Case Studies
SARMED Α.Ε.

Διαπραγματεύσεις, είσοδος στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών

Sound & Visual - Κ. Παπαθανασίου Α.Ε.

Ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Στρατηγικός & Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Ολυμπιακή Αεροπορία

Διαχείριση έργων

"ΑΤΤΙΚΗ" Μελισσοκομική Εταιρεία Αλ. Πίττας

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός