Χρηματοδότηση

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό τη διασφάλιση χρηματοδότησης μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και  ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Συμμετέχουμε σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εταίρος ή ως διαχειριστής έργου.

Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

  • Αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα

Ιδιωτική Χρηματοδότηση

  • Σχεδιασμός
  • Εύρεση δυνητικών επενδυτών
  • Σχεδιασμός δομής χρηματοδότησης και διαπραγμάτευση
  • Υποστήριξη υλοποίησης
Case Studies
Unibrain

Διασφάλιση χρηματοδότησης για την παραγωγή των προϊόντων «HiZak 3 σε 1» και «AirZak» 

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) - Πρόγραμμα Marco Polo

Εκπαίδευση εν πλω – Διατροπικοί τερματικοί λιμένες στην Αδριατική Θάλασσα: Έργο "SYNTHESIS

TASTY Foods

Εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής προϊόντων με εξώθηση (Twin Screw Extruder)