Οργάνωση

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό αποτελεσματικών οργανισμών μέσα από την ανάπτυξη αποδοτικών δομών ευθυγραμμισμένων με την επιχειρηματική στρατηγική, την ενσωμάτωση και διαχείριση αλλαγής, καθώς και τη διαρκή αξιολόγηση και μέτρηση της απόδοσης.

Οργανωτικός Σχεδιασμός

  • Οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός 
  • Περιγραφή θέσεων εργασίας

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών & Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός

  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR)
  • Διαχείριση γνώσης
  • Διαχείριση αλλαγής

Αξιολόγηση και Μέτρηση Απόδοσης

  • Διοίκηση απόδοσης - KPIs
  • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών
  • Benchmarking – Βέλτιστες πρακτικές
Case Studies
Χρυσή Ευκαιρία Α.Ε.

Σχεδιασμός και ανάλυση των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών & Ανασχεδιασμός των περιγραφών θέσεων εργασίας 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ)

Σχεδιασμός εταρικής αναδιοργάνωσης & πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλόβαθμων στελεχών

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Γενική αναδιοργάνωση

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Διαχείριση αλλαγής 

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης

Ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR) της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας της ΕΤΒΑ