Ανθρώπινο Δυναμικό

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας ενθαρρύνοντας την αφοσίωση και δέσμευση ταλαντούχων ανθρώπων, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και εξασφαλίζοντας αποδοτικότητα σε ένα άριστα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με την Persona GLOBAL Inc. στην εκπαίδευση στελεχών. 

Δέσμευση

 • Έρευνα εσωτερικού κλίματος
 • Έρευνα εταιρικής κουλτούρας
 • Διαδοχή & διαχείριση ταλέντων
 • Σχεδιασμός συστημάτων αμοιβών & κινήτρων

Ανάπτυξη

 • Ανάπτυξη & εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Σχεδιασμός επαγγελματικής εξέλιξης (Career paths)
 • NLP Coaching

Αποδοτικότητα

 • Αναδιάρθρωση εργασιακού περιβάλλοντος (Rightsizing)
 • Μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Outsourcing
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας
Case Studies
Μαρινόπουλος Α.Ε.

Ανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας & Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της απασχολησιμότητας. 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ)

Σχεδιασμός εταρικής αναδιοργάνωσης & πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλόβαθμων στελεχών

INTRACOM (IT & Telecoms)

Μέτρηση εσωτερικού κλίματος 

ΠΥΡΚΑΛ

Ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

Τράπεζα Πειραιώς

Ερευνα επιχειρηματικής κουλτούρας