Κοινωνία

Παρέχουμε καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων, δικτύων και ΜΚΟ, ενισχύοντας τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και προωθώντας πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας.

Εταιρική Βιωσιμότητα

  • Απολογισμός βιωσιμότητας
  • Στρατηγική βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών βιωσιμότητας

Ανάπτυξη και Υποστήριξη ΜΚΟ

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίων δράσης
  • Χρηματοδότηση
  • Υποστήριξη λειτουργίας

Κοινωνική Οικονομία και Καινοτομία

  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • Υποστήριξη νέων μορφών εργασίας και συνεργασίας
  • Διαχείριση δικτύων κοινωνικής οικονομίας και των διεπαφών τους
Case Studies
INTRACOM Telecom

Ανάπτυξη του Μοντέλου Κοινωνικού Απολογισμού και του αντίστοιχου Συστήματος Δεικτών της Εταιρείας

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης

Ανάπτυξη Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης & Συνεργασίας (Learning Network) / Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας στην περιοχή των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EQUAL II

Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης για την αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (CRESCENT)